Om Arkösunds intresseförening

Arkösunds Intresseförening är en politiskt och religiöst obunden ideell förening med syfte att samla lokala krafter till en pådrivande kraft för bygdens bevarande och utveckling. Föreningen skall vara kommunens naturliga remissinstans och samrådspartner i utvecklingsfrågor.